Prekių grąžinimas ir garantija:
 Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, 
 formų ir spalvos  dėl Kliento naudojamų ryšio priemonių perteikiamo vaizdo ypatybių.
 

 Norėdamas grąžinti prekę, Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą ir pateikti jį kartu su grąžinama preke.

 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos bei grąžinamos vadovaujantis  ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217

 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ 
 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai pranešdamas Pardavėjui raštu
 (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę (-es) ir pateikti garantinio talono kopija)
 ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės (-ių) gavimo dienos.
 Pirkėjas gali pasinaudoti šia teise nutraukti sutartį, jeigu prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė.
 Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint ją apžiūrėti, negali būti vertinami kaip esminiai išvaizdos pakeitimai.
 Kai kyla ginčas dėl prekės išvaizdos, gali būti skiriama ekspertizė. 
 Jei Pirkėjas atsisako prekių pirkimo - pardavimo sutarties, prekės grąžinamos Pirkėjo sąskaita 
 (t.y. Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas)

 Surinkti ar bandyti rinkti baldai negrazinami.

 Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
 grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). 
  Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė.
 grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
 grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (garantini talona)  
 grąžinant prekę būtina uzpildyti prekės grąžinimo akta.
 Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų 
 „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. 
 Garantijos galiojimo sąlygos:
 surenkant gaminį pirkėjas laikosi prie gaminio pridėtos surinkimo instrukcijos;
 garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės ir prekės transportavimo pardavėjo transportu.
 Pirkėjas praranda teisę į nemokamą garantinį aptarnavimą jei prekės buvo sugadintos dėl pirkėjo kaltės;
 Jei turite klausimų susijusių su www.vaikiska.lt parduodamų prekių kokybe, garantija ar grąžinimu, prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:
 El. paštu info@vaikiska.lt

 Telefonu +370 69164368